CKweb

Vi vil her forsøge at få en hjemmeside til at fungere, så al kommunikation ikke skal foregå ved hjælp af Info-punktet på forsiden. Som den vakse læser sikkert har bemærket er menu-punktet 'Hvem er vi?' på siderne er forsvundet og erstattet af 'CKweb' som er denne side.
Det skulle således kunne lade sig gøre at komme ind og besøge denne side uden at skulle ligge på 'lur' for at ramme det rigtige link under Info.

Det ville være en god ting, såfremt nogen har noget på hjerte, forslag til hvad vi skal bringe her på siderne... at skrive i gæstebogen eller sende en mail til mig.

Vores gæstebog som jo er forsvundet ud i cyber-space er nu erstattet af en ny. Jeg har brugt den på min egen hjemmeside i flere år og den har fungeret tilfredsstillende. Det er lykkedes at få gemt alle (tror jeg) de gamle indlæg så de kan læses hvis nogen skulle have interesse.

Pjotr
WebMaster

Oprydning

Chatfest 16-17 mar 2013

Hvem er vi?

Gæstebog

Billeder på profilen


©Copyright 2001 - 2004 lchat
Opdateret d. 5.10.2012